EN Napište nám

Ptali jste se,
odpověděli jsme.

Odpověděli jsme na nejčasteji kladené otázky v průběhu naší letité praxe.
Vztahuje se pojištění i na těhotenství?

Péče v těhotenství, které nastalo po splnění čekací doby (obvykle 3 měsíců; nemusí platit u všech pojišťoven na trhu, poskytujících zdravotní pojištění cizinců), je hrazená.

Pokud už jste těhotná, je třeba si sjednat pojištění bez čekací doby.

Je důležité mít uzavřené zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců je nezbytné k pobytu cizince na území České republiky. Splňuje náležitosti zákona č. 326 / 1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Ve vztahu k rozsahu pojištění zahrnuje také nutnou a neodkladnou péči poskytnutou pojištěnému v případě úrazu nebo náhlého onemocnění při turistickém pobytu v Schengenském prostoru.

Komu je pojištění cizinců určeno?

Cizincům, kteří se zdržují v České republice dlouhodobě, nejsou státními občany některé z členských zemí Evropské unie a nejsou zaměstnancem firmy sídlící v České republice.

Vztahuje se tato povinnost i na studenty – cizince studující v České republice?

Pokud student není občanem Evropské unie, jeho povinností je uzavřít si zdravotní pojištění cizinců.

Kolik stojí zdravotní pojištění cizinců?

Ceny jsou různé, závisí na jednotlivých zdravotních pojišťovnách, pro srovnání nabídek může využít online kalkulačku. SPOČÍTAT

Jaké dokumenty jsou nutné pro případ využití zdravotní péče pro cizince resp. likvidaci pojistné události?

Při likvidaci pojistné událost je třeba předložit následující dokumenty:

Může klient navštívit i nesmluvní zdravotnické zařízení?

Ano, může. Na základě lékařské zprávy vystaví revizní sestra zdravotnickému zařízení garanci platby.

Možné je i navázání smluvní spolupráce se zdravotnickým zařízením.

Může se klient věnovat sportu?

Ano jistě, avšak pouze na rekreační úrovni.